okładka książki

Deutsch lernen mit Originaltexten

Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne dla uczniów szkół średnich

Donata Wajda
Maria Wilamowska

format: 170/240 mm, 136 + 16 (klucz)

Książka jest doskonałą pomocą dla wszystkich osób, przygotowujących się do różnych typów egzaminów językowych, w tym polskiej matury na poziomie rozszerzonym. Stopień trudności ćwiczeń odpowiada wymaganiom, określonym przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) na poziomie B1 i B2. Zbiór oparty został na osiemdziesięciu pięciu oryginalnych tekstach prasowych i literackich. Dobrane tematycznie teksty dotyczą różnych dziedzin życia, takich jak społeczeństwo, sport, zdrowie, rodzina i styl życia, edukacja i praca, natura, technika, podróże oraz kultura. Forma ćwiczeń zakłada całościowe spojrzenie na system języka. W każdym ćwiczeniu sprawdzane są rozumienie tekstu, znajomość struktur gramatycznych i leksykalnych oraz umiejętność ich stosowania. Rozumienie tekstu sprawdzane jest w zadaniach typu: wielokrotny wybór, prawda/fałsz oraz dopasowywanie. Duża grupa ćwiczeń (takich jak uzupełnianie luk różnych typów, słowotwórstwo, transformacje i tłumaczenie fragmentów zdań) sprawdza znajomość struktur leksykalno-gramatycznych i umiejętność ich użycia. Pisownia we wszystkich tekstach została ujednolicona według zasad nowej ortografii niemieckiej. Klucz do ćwiczeń jest osobną broszurą, dołączoną do książki. Dzięki temu nauczyciel może posługiwać się książką podczas pracy z uczniami na lekcjach, może ona także służyć do samodzielnej pracy ucznia w domu.

cena: 24 zł