okładka książki

Der Deutsche Kalender

Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne dla uczniów szkół średnich

Joanna Dybiec

format: A4

Książka poświęcona jest zwyczajom i świętom krajów niemieckiego obszaru językowego. W sposób przystępny i dowcipny omawia najważniejsze wydarzenia (święta, uroczystości państwowe) roku kalendarzowego. Zawiera teksty oraz różnorodne ćwiczenia, głównie w formie gier, zabaw i quizów. Nie tylko przybliża zwyczaje niemieckie czy austriackie, ale również zachęca do opowiadania o polskich zwyczajach i tradycjach po niemiecku. Inspiruje do dyskusji oraz wyrażania własnych opinii. Szczególną uwagę zwrócono na autonomię ucznia. Proponowane tematy prac domowych uczą poszukiwania informacji i krytycznego korzystania z Internetu. Zagadnienia omawiane w książce pokrywają się ze standardami wymagań nowej matury z języka niemieckiego w zakresie takich tematów, jak „formy spędzania wolnego czasu, święta i uroczystości” oraz "elementy wiedzy o krajach obszaru językowego, którego język jest zdawany". Oba tematy stanowią standard zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Książka pomyślana jest jako zbiór materiałów uzupełniających do łatwego i szybkiego wykorzystania na lekcjach języka niemieckiego. Zawiera gotowe plansze do kopiowania oraz klucz do ćwiczeń. Książka przeznaczona jest dla uczniów gimnazjów i liceów na poziomie B.

cena: 37 zł (książka + cd)