okładka książki

Gramatyka niemiecka w ćwiczeniach

Aneta Duraj, Katarzyna Kudla , Dorota Szczęśniak

format: 170/240 mm
objętość: 250 stron

Gramatyka niemiecka w ćwiczeniach jest skróconą wersją 3-częściowej edycji opublikowanej nakładem Wydawnictwa IDEA, zatytułowanej Gramatyka języka niemieckiego krok po kroku: CZASOWNIK, RZECZOWNIK, SKŁADNIA. W książce omówione zostały najważniejsze działy gramatyki niemieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem tych kwestii gramatycznych, które sprawiają najwięcej kłopotów Polakom. Bardzo rozbudowana część ćwiczeniowa z kluczem sprawia, iż uczący się mają możliwość samodzielnego sprawdzenia i uzupełnienia swojej wiedzy. Komentarze gramatyczne, jak również polecenia do ćwiczeń zostały zredagowane w języku polskim, co znacznie ułatwia pracę z książką osobom mniej zaawansowanym.

cena: 25 zł