okładka książki

Język niemiecki dla nowego liceum ogólnokształcącego.

Zbiór zadań

Piotr Kowalski, Małgorzata Szurlej-Gielen

format: 170/240 mm, objętość: 150 stron

Proponowana przez nas publikacja, napisana przez doświadczonych nauczycieli współpracujących z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie, przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich, a w szczególności liceów ogólnokształcących. Książka Język niemiecki dla nowego liceum ogólnokształcącego. Zbiór zadań składa się z trzech części, które odpowiadają następującym poziomom opanowania języka: część I – poziom podstawowy, część II – poziom średnio zaawansowany, część III – poziom zaawansowany. Każda z części składa się ze zbioru ćwiczeń na rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, testu leksykalno-gramatycznego oraz wypowiedzi pisemnej. Klucz rozwiązań zawiera objaśnienia uzasadniające poprawne rozwiązania. Zadania do wypowiedzi pisemnej obejmują różne formy pisania kreatywnego, np. list, opowiadanie, recenzję, opis, rozprawkę itp. W części tej zamieszczone zostały przykładowe prace uczniowskie, realizujące poszczególne formy wypowiedzi. Dostępna jest również kaseta z tekstami sprawdzającymi umiejętność rozumienia ze słuchu, czytanymi przez native speakera.

cena: 13 zł