okładka książki

40 wzorów wypracowań szkolnych z języka angielskiego

Krzysztof Wojnarowski
Ala Walczak
Piotr Krasnowolski

format: A4, objętość: 86 stron

Książka zawiera gotowe szablony wypracowań umożliwiające zbudowanie własnego oryginalnego zadania domowego bez ryzyka popełnienia błędu gramatycznego czy stylistycznego. Są rodzajem „ściągi edukacyjnej” rozszerzającej zasób słownictwa oraz uczącej poprawnej konstrukcji zdania. Mogą być wykorzystywane zarówno przez początkujących, jak i średnio zaawansowanych, ponieważ trudność danego zadania w znacznym stopniu zależy od polecenia, jakie wyda nauczyciel lub opcji, jaką wybierze uczeń. Uczniowie posługujący się naszymi wzorami mają możliwość samodzielnego rozwinięcia tematu. Korzystając z zawartych w książce „banków słów” mogą oni modyfikować wypracowania i dostosowywać je do własnych potrzeb. Tak więc pisanie jest tu procesem twórczym, wymagającym logicznego myślenia oraz dbałości o szczegóły i spójność tekstu. Oryginalna typografia strony pozwala na ogarnięcie wzrokiem całego wypracowania i sprawne poruszanie się pomiędzy jego fragmentami. Na sąsiadujących ze sobą stronach Czytelnik znajdzie tekst angielski oraz tekst polski, będący jego wiernym tłumaczeniem. Taki układ książki sprawia, że mogą z nich korzystać również słabsi uczniowie.

cena: 19 zł